مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 1


در آغاز راه ..
تراكم مسكوني در آمد و توسعه شهري
مجموعه پوتسد امر پلاتز؛ نشاني از پيانو و ديگران
زندگي و اتفاقات پيش¬بيني نشده مرا به شهرسازي كشاند
برنامه¬ريزي براي بهبود وضعيت زندگي
از استاندارد زندگي تا كيفيت زندگي
شهرنشيني و تنش
تجارت الكترونيكي جستاري نو در برنامه¬ريزي
شهري و ناحيه¬اي
دوكسياديس در ايران
حكايت دكان مش رحيم و سخني
درباب «سرقفلي»
بازسازي فضاهاي شهري در آثار ژانر تاريخي
سينماي آمريكا
گفت¬و گويي با شهردار
فضاهاي شهري در اشعار شاعران معاصر آلمان

شهر در زيباشناسي سينما( انوشيروان مسعودي)
 شهر در زيباشناسي سينما
انوشيروان مسعودي

سينما، به عنوان عالي‎ترين محصول فناوري نمايشي، در آغاز قرن بيستم متولد شد و به زودي از دستگاهي سرگرم‎كننده، به فراگيرترين رسانه هنري دوران مدرن بدل گرديد. تدوين مباني زيبايي‎شناختي و بيان هنري سينما به همت نظريه‎پردازان بزرگي نظير ورتوف، آيزنشتاين، آرنهايم و ديگران نشان داد كه سينما نسبت به ساير رشته‎هاي هنري، از قابليت‎هاي ويژه و بيان هنري عالي و متنوع (صدا، رنگ، حركت، موسيقي و ...) برخوردار است. آن دوره لنين رهبر انقلاب روسيه به فراست ارزش‎هاي فراگير رسانه سينما را در تهييج توده‎ها و اثرگذاري عميق عاطفي آن را بر مخاطب عام دريافت. ويژگيهايي كه از ديد هنرمندان فرهيخته جوامع مدرن و نيز تاجران و سرمايه‎داران، توليدكنندگان انبوه كالاهاي هنري، پنهان نماند. به اين ترتيب «صنعت، هنر» سينما به عنوان هنر هفتم جايگاه ويژه‎اي كسب نمود.
سينما نيز مانند ديگر هنرها و البته با قابليت‎هايي به مراتب وسيع‎تر، با پشت سر نهادن تجارب اوليه، سرعت متوجه شهر و شهرنشينان جامعه مدرن، به مثابه «موضوع» هنر سينما شد. پيش از اين در نقاشي، عكاسي، تئاتر و به ويژه ادبيات، موضوع شهر و شهروندان يكي از دستمايه‎هاي اصلي هنرمندان شده بود. ليكن سينما فراتر و عميق‎تر از ساير هنرها امكان رسوخ در اعماق لايه‎هاي پنهان زندگي شهري را، به دست آورد. به اين ترتيب سينماي شهر محور، سينمايي كه موضوعات روايي آن شهر معاصر و انبوه رويدادهاي آن بود، متولد شد. شهر به مثابه عالي‎ترين تجلي دنياي مدرن در مركز توجه فيلمسازان قرار گرفت. و سينما از همين دوران با دو رويكرد متفاوت مواجه شد:
- رويكرد اقتصادي: سينماي قصه‎گو و رؤياپرداز
- رويكرد فرهنگي: سينماي واقع‎گرا و انديشه پرداز
بر اين اساس در دهه‎هاي بعد، هاليوود به نماد سينماي قصه‎گو، سرگرم‎كننده و رؤياپرداز با ميلياردها مخاطب به مثابه كارخانة رؤياسازي با سودهاي هنگفت، تبديل شد و به بازسازي شهرهاي خيالي و اسطوره‎اي پرداخت. اما سينماي واقع‎گرا هر چند نتوانست به لحاظ كميت مخاطب به پاي سينماي رؤياپرداز برسد، ليكن هيچگاه عرصة هنر سينما را خالي نكرد. سينماگران مؤلف و صاحب‎انديشه از چنان قدرتي در بيان مسائل و معضلات شهري و انسان شهرنشين، بحران‎ها و منازعات، فساد دستگاههاي حكومتي و امثال آن برخوردار شدند، كه نامشان در كنار بزرگترين فيلسوفان و جامعه‎شناسان و اقتصاددانان قرار گرفت. با اين تفاوت كه به دليل بيان هنري و زبان ويژة عاطفي و دروني، مخاطباني گسترده‎تر از آثار انديشمندان عرصه علوم انساني و اجتماعي را جذب كرده و تحت تأثير قرار دادند.  مشهد و اوقات فراغت(نويد سعيدي رضواني/ پيروز سيني چي)

مشهد و اوقات فراغت
لزوم توجه به مفهوم شهر 24 ساعته
نويد سعيدي رضواني
دكتراي شهرسازي

پيروز سيني چي
كارشناس ارشد شهرسازي

گسترش فعاليت هاي شبانه در قالب ايده شهر 24 ساعته در نهاد خود سود و زيان هايي هم دارد كه بسته به شرايط و چگونگي مديريت و نوع توجه به آنها مي توانند به عنوان فرصت ها و يا تهديدهايي در كنار يا در برابر مديريت شهري قرار گيرند.