مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 8


 
طبيعت شهرهايمان را پاس داريم 2
گفت و گوي اختصاصي با دكتر علي مدني پور و دكتر سيمين داوودي 2
اليگودرز؛ شهر زخمي با طبيعت در حال تخريب 11
تحليل بافت­هاي فرسوده و مشكل ساز شهري و راهبردهاي آن (قسمت پنجم)19
توسعه پايدار فضاي زير زميني شهر براي تجهيزات شهري 28
پيش به سوي روش بهتر (بخش دوم) 31
نظريه­ هاي جديد اقتصادي- اجتماعي در مطالعات شهري (بخث دوم) 38
سيستم اطلاعات جغرافيايي و طرح­هاي توسعه شهري 34
ضرورت بازنگري بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها و قوانين موجود تراكم ساختماني 47
آنچه از بمي­ها ياد گرفتم 49
زلزله در بهنه ­الموت 52
فرهاد ابواالضياء؛ پايه گذار رشته طراحي و معماري منظر در دانشگاه­هاي ايران 54
محمد صادق نظمي افشار؛ پرواز در اوج پختگي 56
برنامه ­ريزي راهبردي، رويكردي نو به طرح­هاي توسعه شهري 57
تدقيق قابليت­ها و وظايف طراحان شهري در بعد پايداري شهر 59
بازتاب شهر در زمان جن نامه 60