مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح - ساخت
  • طرح - ساخت مجمع مسکونی ازگل (تهران)
  • طرح - ساخت مجمع مسکونی ازگل (تهران)

    مجتمع مسكوني ازگل (درشمال شرقي تهران) در زميني به وسعت 680 متر مربع در 18 واحد مسكوني در فاصله سال هاي 75 - 1371 طراحي و اجرا شده است.