مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح - ساخت
  • طرح - ساخت مجموعه مسکونی 500 واحدی استیجاری کفترک شیراز
  • طرح - ساخت مجموعه مسکونی 500 واحدی استیجاری کفترک شیراز

    وسعت محوطه طراحي شده برابر 2540 مترمربع است و در آن 496 واحد مسكوني در 28 بلوك آپارتماني، با فضاي سبز و باز، مسيرهاي پياده و پاركينگ منظور شده است. كليه عمليات اجرايي در پروژه درسال 1377 آغاز شد، تعداد 132 واحد اين پروژه در سال 1380 و باقيمانده آن در سال 1382 تحويل گرديد.