مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • نظارت بر اجرای طرح های معماری
  • نظارت بر آماده سازي سايت 73 هکتاري اميرکبيرسمنان
  • نظارت بر آماده سازي سايت 73 هکتاري اميرکبيرسمنان

    نظارت بر آماده سازي سايت جهت احداث 6000 واحد مسکوني ازشهريور 88 الي فروردين 89 در بخش احداث معابر و جدول گذاري بدون اجراي تاسيسات زيربنايي صورت گرفته است.