مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • نظارت بر اجرای طرح های معماری
  • نظارت بر اجراي ساخت مجموعه خدمات متوفيات بهشت زهرا (س) و محوطه پيرامون
  • نظارت بر اجراي ساخت مجموعه خدمات متوفيات بهشت زهرا (س) و محوطه پيرامون

     نظارت بر ساخت مجموعه جديد خدمات متوفيات بهشت زهرا (س) از شهريور 87 لغايت آبان 90 انجام شده است.
    فضاهاي احداث شده متراژي برابر 18640 متر مربع در 8 ساختمان مجزا دارد. سايتي که در آن ساخته شده است 65000 متر مربع مساحت دارد.