مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • نظارت بر اجرای طرح های معماری
  • نظارت بر اجراي مجموع مسكوني 400 واحدي شهرك پرديسان قم
  • نظارت بر اجراي مجموع مسكوني 400 واحدي شهرك پرديسان قم

     نظارت بر اجراي 196 واحد از 360 واحد مسکوني در سايت پرديسان قم در سطح کل حدود 19000متر مربع در بلوکهاي 5 و8 طبقه در سالهاي 85 الي 90 تحت قرارداد مسکن و شهرسازي قم و تعاوني مسکن فرهنگيان قم انجام گرفت.