مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • نظارت بر اجرای طرح های معماری
  • نظارت براجراي ساختمان استاندارد تهران
  • نظارت براجراي ساختمان استاندارد تهران

     نظارت بر اجراي اداره استاندارد تهران در 6 طبقه با زير بناي 650 متر مربع با فضاهاي آزمايشگاهي، اداري در سالهاي 75 و76 انجام شده است.