مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • نظارت بر اجرای طرح های معماری
  • مشاوره و نظارت ابنيه پروژه های عمرانی در منطقه 16
  • مشاوره و نظارت ابنيه پروژه های عمرانی در منطقه 16

     انجام بي نقص و ايمن پروژه هاي عمراني حق كليه شهروندان است. از اين رو مشاوره، نظارت كارگاهي و عاليه بر ابنيه پروژه هاي عمراني منطقه 16 تهران در سال 1391 توسط شهرداري منطقه به اين مهندسان مشاور واگذار شد و تاكنون نظارت بر بيش از 40 پروژه از جمله بازسازي و نگهداري سراي محله، احداث نهر و كانيووسنگدال ناحيه 2، احداث سرويس بهداشتي عمومي در معابر و برخي از پاركها، اجراي ديوار گمرك، بازسازي ميادين نازي آباد و ميدان الوند، بازسازي معابر بوستان اسفند، بازپيرايي و ترميم بوستان ميثاق، بهسازي پياده راه ها، تعمير و راه اندازي آبنماي بوستان بهمن، احداث سالن كشتي و ... صورت گرفته است.