مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • نظارت بر اجرای طرح های معماری
  • مشاوره، طراحی و نظارت پروژه های ابنیه و بوستان های سطح منطقه 19
  • مشاوره، طراحی و نظارت پروژه های ابنیه و بوستان های سطح منطقه 19

     در راستای طراحی و نظارت بر پروژه های ابنیه شهرداری تهران و انجام طرح های عمرانی مطابق با ضوابط، قرارداد طراحی و نظارت پروژه های ابنیه و بوستان های منطقه 19 شهرداری تهران در سال 92 در قالب پروژه های احداث ساختمان اسکان کارگری، ساختمان سرای محله کاظمی، سرای محله دولتخواه، محوطه سازی دولتخواه، سرویس بهداشتی خیابان احسانی، بوستان های اندرزگو، دانش آموز، شادی، مرجان، گلچین، بازسازی و ترمیم ساختمان اداری سرای محله شکوفه، معابر و ابنیه سطح نواحی و غیره به این مهندسان مشاور واگذار گردید.