مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح ساماندهی و بهسازی معابر پیاده خیابان شهید بهشتی
  • طرح ساماندهی و بهسازی معابر پیاده خیابان شهید بهشتی

     خیابان شهید بهشتی یک محور ارتباطی شرقی– غربی نسبتا سرزنده است که طولی بالغ بر 3 کیلومتر دارد . قرارداد مذکور با سازمان زیبا سازی و در جهت بهسازی معابر پیاده ضلع شمالی و جنوبی این خیابان منعقد شده است.
    با توجه به چشم انداز چارچوب طراحی شهری خیابان بهشتی (دربر دارنده الگوی فعالیت ، حرکت و دسترسی، فرم کالبدی، فضاهای همگانی و منظر شهری) تدوین گشته است. ماحصل مطالعات و چارچوب مطروحه طراحی کفسازی و تصویر سازی سیمای کف در طول خیابان بهشتی ، طراحی فضاهای همگانی و تقاطع های خیابان به صورت خاص و همخوان با سکانس در برگیرنده ، ضوابط نما و جداره در طول خیابان  و پیشنهادات حمل و نقل و ترافیک بر پایه ایجاد مسیر ویژه حمل ونقل در طول محور و در خلاف جهت حرکت می باشد.