مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • انجام مطالعات و ارتقاي كيفي ميدان خراسان
 • انجام مطالعات و ارتقاي كيفي ميدان خراسان

  پروژه انجام مطالعات و ارتقاي كيفي ميدان خراسان در محدوده شهرداري مناطق 12، 14و 15 تهران از سوي سازمان زيباسازي در زمستان 1390 به اين مهندسان مشاور واگذار شد.
  در حال حاضر ميدان خراسان كاركردي دروازه اي دارد و طراحي ميدان و كاربري هاي پيرامون آن تحت تأثير همين كاركرد محوري شكل گرفته اند.
  توسعه خطوط مترو، بهره برداري از بزرگراه امام علي و ...، فرصت تجديد حيات براي اين ميدان ايجاد مي نمايد و مي توان اتكا به موقعيت ويژه آن در حاشيه بافت تاريخي تهران از فرصت بهره برداري نمود.