مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • طراحی شهری بلوار امام خمينی شهر ایلام
 • طراحی شهری بلوار امام خمينی شهر ایلام

   محور امام خمینی به عنوان یکی محورهای اصلی شهر ایلام، در قسمت شرقی این شهر قرار دارد. 
  این محور از لحاظ عملکردی و ارتباطی از اهمیت ویژه ای در شهر ایلام برخوردار می باشد. با توجه به مسائل محدوده مورد مطالعه و اثرات قابل ملاحظه آن در شهر ایلام لزوم تهیه طرح مشخص و تخصصی برای این محدوده کاملاً ضروری و واضح است. لذا در همین راستا اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام، تهیه طرح طراحی شهری این بلوار از میدان شهدا تا چهاراه مقاومت را در سال 1391 به مهندسین مشاور فرنهاد واگذار نمود.

   
  مطالعات این طرح در قالب چهار مرحله زیر انجام می گردد:
  مرحله اول - طرح مسئله و معرفی محدوده پروژه، بررسی نظر مسئولین و بررسی و بازخوانی اسناد، برنامه ها و طرح های فرادست. مطالعات در سطح حوزه راهبردی و حوزه محلی شامل نظام اقتصادی، اجتماعی، نظام حرکت و دسترسی، نظام زیست محیطی، نظام کاربری زمین وفرم کالبدی، نظام منظر شهری و... 
  مرحله دوم - تدوین چشم انداز نهایی طرح و تدوین اهداف کلان طرح
  مرحله سوم تدوین سیاستهای طراحی شهری- تدوین گزینه های مفهومی- ارزیابی و انتخاب گزینه بهینه و تدوین طرح 
  مرحله چهارم - بررسی و ارائه ساختار کنترل و نظارت بر اجرای طرح و تعیین نحوه بازنگری و اصلاح در پیشنهادها