مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح گردشگری ویژه محور چمران
  • طرح گردشگری ویژه محور چمران

     قرارداد تهیه طرح گردشگری ویزه محورچمران درسال1391 از سوی شهرداری شیراز با این مهندسان مشاور منعقد شد. محدوده مورد مطالعه در بستر طبیعی بین ارتفاعات شمالی محور چمران و رودخانه خشک استقرار یافته است. با توجه به توسعه و ساخت و سازهای مسکونی در تپه چوگیا و پشت مله، استقرار فعالیتهای بزرگ مقیاس درون محدوده مطالعه (مانند بیمارستان و هتل) و به تناسب آن توسعه انسانی، حضور انسان در این فضای سبز کلان اجتناب ناپذیر می شود، لذا ایجاد توسعه در بسترهای فرهنگی، کالبدی و محیطی، از منظر ارتقاء سطح زیست اجتماعی و جلوگیری از ایجاد توسعه ناهمگون و ناهنجار لازم بنظر می رسد. با این نگرش و بر اساس پتانسیل های قابل شناسایی در محدوده، محور چمران ضمن ارتقا اثر بخشی محیط طبیعی موجود، مکان مناسبی برای تنوع بخشیدن به اختلاط عملکردهای گردشگری و فضاهای اجتماعی خواهد بود.