مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طراحی شهری و مناسب سازی عبور و مرور معلولین خیابان امام خمینی شهر یزد
  • طراحی شهری و مناسب سازی عبور و مرور معلولین خیابان امام خمینی شهر یزد

    پروژه " طراحی شهری و مناسب سازی عبور و مرور معلولین خیابان امام خمینی شهر یزد" در سال 1391 در محدوده ای به طول 900 متر از چهار راه شهدا تا انتهای خیابان مسجد جامع تعریف گردیده است.
    این دو محور در محدوده ای از بافت تاریخی واقع شده اند که سهم عمده ای از فضاهای همگانی و عناصر مهم تجاری، مذهبی و تاریخی را شامل می شود. مجموعه فوق، دو کانون اصلی فعالیتی، خدماتی و تاریخی شهر هم چون میدان امیرچقماق و مسجد جامع شهر را به هم مرتبط کرده است. پروژه حاضر در راستای شکل گیری یک فضای شهری مناسب برای استفاده همگان و هم پیوند با سیاست های بافت تاریخی در محدوده مورد نظر تعریف گردیده است.