مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • پیاده راه سازی و ارتقای کالبدی محدوده مرکزی شهر رشت
 • پیاده راه سازی و ارتقای کالبدی محدوده مرکزی شهر رشت

  این پروژه شامل طراحی شهری سایت و جداره سه محور اصلی(امام خمینی ، سعدی و شریعتی) و دو میدان (شهرداری و سبزه میدان) در محدوده مرکزی شهر رشت است که در آن میدان شهرداری، محور امام از ورودی بازار و محور سعدی از ساختمان فرهنگ و هنر تا میدان شهرداری به پیاده راه تبدیل گشته اند.
   محدوده طرح که تماما در محدوده ثبت سازمان میراث فرهنگی  قرار گرفته و از یک سمت نیز با بازار سنتی رشت در ارتباط است به دلیل ویژگی های ارزشمند تاریخی ، فرهنگی و اقتصادی خود به عنوان اصلی ترین نقطه شهر رشت و حتی خطه شمالی کشور ایفای نقش می نماید . در واقع بر اساس چشم انداز طرح می توان سبزه میدان ، میدان شهرداری و محورهای منتهی به آن ازجمله محور امام خمینی ، شریعتی، سعدی و علم الهدی را به  عنوان اصلی ترین کانون های اقتصادی، هویتی- یادمانی و فرهنگی شهر، نام برد که با حفظ کیفیت های کالبدی-فضایی، کلیتی واحد و متشکل از عرصه ها و فضاهای شهری سرزنده و تاریخی را به وجود آورده و طیف وسیعی از کارکردها و فعالیت ها را برای ساکنین، شهروندان، مسافران و گردشگران ایجاد کرده است به طوریکه در شان و جایگاه کلانشهر رشت به عنوان بزرگ ترین شهر شمالی کشور ایفای نقش نماید.
  مطالعات شناخت و طراحی پروژه مذکور که کارفرمای آن شهرداری رشت می باشد در اردیبهشت ماه سال 92 آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.