مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • طرح جامع سیما و منظر شهر کرج
 • طرح جامع سیما و منظر شهر کرج

   در روند اين مطالعات چشم‌انداز مقدماتي، ‌ سند راهبردي (در مقياس كلان) و سند چارچوب طراحي شهري (در مقياس مياني و خرد) ارائه شده است.  
  پس از بررسي اسناد فرادست، چارچوب نظري طرح تبيين شده و چشم انداز مقدماتی طرح ارائه گردیده است. در بخش ارائه طرح سيما و منظر در مقياس راهبردي،‌ ابتدا شناخت در سه قالب منظر زيسته؛ منظر تصور شده و منظر ادراك شده انجام شده و پس از تحليل سوات، بیانیه چشم انداز در سند راهبردی منظر تدوین گردیده و اهداف، راهبرد و سیاست های عملیاتی ارائه شده است. با روشن شدن اهداف طرح، گزینه-های راهبردی ساختار منظر شهر در مقیاس کلانِ شهری تدوین شده، در نهایت، پلان راهبردی منظر شهری کرج ارائه شده است. 
  در این طرح سند چارچوب طراحی شهری در مقیاس میانی طرح تهیه گردیده است. محدوده مطالعاتی در این مقیاس، حوزه 3 مطالعاتی منظر کرج (حوزه کرج متاخر) می باشد. در این مرحله پس از شناخت و تحلیل یکپارچه، بیانیه چشم انداز در سند چارچوب طراحی شهری کرج تدوین گردیده و اهداف، راهبرد و سیاست-های عملیاتی ارائه شده است. با روشن شدن اهداف طرح، نقشه چارچوب طراحی شهری حوزه 3 به همراه راهنما و دستور كار طراحي شهري پیشنهادی در حوزه مذکور، تدوین شده است. در نهایت، ارائه ضوابط و معیارهای طراحی به همراه پلان سیاست گذاری طرح، پایان بخش مطالعات طرح جامع سیما و منظر کرج بوده است.
  چارچوب اين طرح شامل تبيين چهار محور سبز اكولوژيك، آييني، گردشگري تفريحي و پاتوق شهري است. اين محورها با توجه به پتانسيل‌هاي حاضر در اين محدوده پيشنهاد شده‌اند. 
  • محور سبز اكولو‍ژيك:
   با استفاده از پتانسيل‌هاي مراكز آموزشي و باغ ها و مراكز سبز شكل گرفته است. 
  • محور گردشگري-تفريحي:
  اين محور با استقرار كاربري‌هاي خدماتي در بلوار باغستان و احيای باغ هاي بلوار سرداران پيش‌بيني شده است..
  • محور پاتوق شهري:
  اين محور با اتصال خيابان گلشهر و خيابان درختي،‌ كه دو خيابان فعال شهري هستند،  پيشنهاد شده است
  • محور  مذهبي- آييني:
  اين مسير با توجه به اهميت و شاخص بودن امامزاده‌هاي كرج تبيين شده است. با حذف آزادراه كرج تهران و بدل ساختن آن به يك محور شهري،‌ بخشي از اين محور در مقابل امامزاده طاهر،‌ به تجهيز براي برگزاري مراسم آييني اختصاص مي‌يابد. اين مسير علاوه بر نقش مذهبي و آييني، محوري سبز نيز تعريف شده است.