مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • مطالعات و طراحی فضاهای زیرسطحی میدان هفت تیر
 • مطالعات و طراحی فضاهای زیرسطحی میدان هفت تیر

  همانگونه که از عنوان طرح برمی آید هدف از ارائه طرح حاضر، بررسی و چگونگی ایجاد فضاهای زیرسطحی در میدان هفت تیر است؛ ازین مدخل توجه و واکاوی نقاط کلیدی و اصلی در طرح اعم از "چیستی فضاهای زیرسطحی" و چگونگی ارتباط آن با "میدان هفت تیر" مورد نظر است. سه مسئله اصلی در خصوص ساماندهی این میدان مطرح گردیده است که اهم آنها به قرار زیرند:
  روانسازي و آرام سازی  ترافيك سطحی میدان
  ايجاد پلازا و فضاهای شهری سرزنده با اولویت حرکت پیاده در فضای سطحی 
  تعریف فضاهای فعال زیر سطحی مرتبط با تبادل سفر ، موضوعات خرید وگردشگری و گذران اوقات فراغت در ترکیب و تلفیق با فضای سطحی میدان.
  فضاهای زیرسطحی چنانچه از نام آن پیداست در راستای توسعه فضاهای قابل استفاده و در دسترس عموم شکل می یابد و به تناسب چگونگی نقشی که بدان منظور انتخاب گردیده است می تواند ارائه دهنده نقش و عملکرد متنوعی به همگان باشد. در سال های اخیر در شهر تهران توسعه روزافزون فضاهای زیرسطحی در قالب تونل های شهری اتفاق افتاده است که عمدتاً در راستای مرتفع ساختن معضلات ترافیکی و کمک به سهولت آمد و شد حرکت های سواره و پیاده می باشد.