مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • مطالعات چارچوب برنامه ریزی و طراحی محله بهارستان
 • مطالعات چارچوب برنامه ریزی و طراحی محله بهارستان

  قرارداد مطالعات و برنامه ریزی و تهیه نقشه های کاربری و تفکیکی و تهیه طرح های گردشگری اراضی مدیریت ساماندهی واقع در محله بهارستان کرج، بین مدیریت اجرایی ساماندهی تپه مرادآب و مهندسان مشاور فرنهاد منعقد و در مورخ 27/11/1393 ابلاغ گردید. 
  تهیه طرح جامع سه بعدی محله بهارستان با عنایت به ضرورت طرح مساله و در راستای جریان توسعه شهر کرج، امکانات و توانمندی های حوزه اقدام و با اتکاء به ضرورت های محتوایی و رعایت اصول روش شناسی یکپارچه و هماهنگ فرآیند عمومی طراحی شهری، در دستور کار این مهندسان مشاور قرار گرفت.
  محله بهارستان از سال 1376 با هدف اسکان جمعیت مهاجر شهر کرج، به‌ویژه جمعیت ساکن بافت فرسوده تپه مرادآب، در شمال منطقه 7 شکل گرفته است. محله مذکور به واسطه محصور شدن توسط عناصر طبیعی، هم‌چنین به دلیل شبکه دسترسی و نحوه ارتباط آن با حوزه پیرامونی، در استخوان بندی کالبدی و سازمان فضایی شهر کرج مهجور مانده است. در طرح جامع فضایی محله تلاش شده است هم زمان دو نقش برای این محله دیده شود. یکی محله به عنوان یک قلمرو امن برای ساکنان و دیگری استفاده از پتانسیل های آن برای استقرار فعالیت های تفرجی و گردشگری.