مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • طراحی محور مجهز شهری پرند
 • طراحی محور مجهز شهری پرند

  "محور مجهز" شهر جديد پرند به طول بيش از 13 كيلومتر از شرق به غرب شهر منتهي مي شود. طراحي شهري اين محور با توجه به موقعيت آن در ساختار استخوانبندي شهر و ابعاد مختلف كالبدي-فضايي، اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و ترافيكي آن داراي اهميت ويژه اي مي گردد. با رويكرد مورد اشاره طراحي محور مجهز شهر جديد پرند توسط اين مهندسان مشاور در راستاي اصول توسعه پايدار شهري بر پايه اهداف زير صورت گرفته است:
  •  ايجاد و تقويت نقش شهري- فراشهري محور مجهز
  •  تبديل محور مجهز به عامل هويت بخش شهري پرند
  •  ايجاد ساختار معماري منسجم و يكپارچه در محور
  •  ايجاد پايداري زيست محيطي با رعايت ضوابط و مقررات در طراحي
  •  ايجاد فضايي جذاب و سرزنده براي حضور اقشار مختلف