مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • ساماندهي و طراحي شهري اراضي فوقاني تونل رسالت
 • ساماندهي و طراحي شهري اراضي فوقاني تونل رسالت

  طرح ساماندهي و طراحي شهري اراضي فوقاني تونل رسالت, محدودهاي با مساحت در حدود 14هكتار را در بر ميگيرد كه از ميدان آفريقا (غرب اراضي عباس آباد) آغاز و تا بزرگراه كردستان ادامه مييابد. اين محدوده در برگيرنده كليه اراضي فوقاني تونل رسالت است كه از شرق به غرب به ترتيب از ميدان آفريقا، خيابان الوند، گاندي، وليعصر، نظامي گنجوي، جمالالدين اسدآبادي و بزرگراه كردستان عبور مي کند.
  در طرح ساماندهي و طراحي شهري اراضي فوقاني تونل رسالت:
  " اراضي فوقاني تونل رسالت به عنوان منظرگاه تهران، عرصهاي فراغتي-گردشي را به وجود ميآورد كه با تاكيد بر كيفيتهاي بصري موجود و پيوند با اراضي سبز عباس آباد در جهت تقويت انسجام كالبدي- فضايي حوزه مركزي شهر تهران عمل مينمايد. مضاف بر اينكه، با در اولويت قرار دادن حركت پياده، فضايي سرزنده، ايمن و امن را براي شهروندان به ارمغان ميآورد ".