مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • طرح ساماندهی ورودی همدان-کرمانشاه
 • طرح ساماندهی ورودی همدان-کرمانشاه

  طرح ساماندهي ورودي همدان کرمانشاه، با هدف بهسازي، نوسازي و ياانتقال کاربري ها و صنايع آلاينده و کارگاهي مزاحم و طراحي و بدنه سازي محور به طول 3 کيلومتر در جبهه غربي شهر همدان واقع شده است. محدوده فوق الذکر به دليل جايگاه منحصر به فرد طبيعي، ساختار فضايي و فعاليت ويژه همچنين امکان دسترسي مناسب به منظور تقويت ويژگي هاي هويتي و ارزشمند شهر همدان، ارتقا کيفيت هاي زيست محيطي مبني بر اصول توسعه پايدار، بر مبناي چهار هدف و اصول کلي زير طراحي شده است:
  - ساماندهي صنايع کارگاهي و خدمات فني
  - تقويت ويژگي هاي گردشگري و تفريحي
  - تقويت کيفيت فضاي شهري
  - تقويت و ايجاد تنوع در فعاليت هاي واقع در محور ورودي کرمانشاه