مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طراحي پارك جنگلي شهر محلات
  • طراحي پارك جنگلي شهر محلات

     طرح اراضي 13 هکتاري پارک جنگلي محلات با هدف ايجاد مکاني مناسب به منظور گذران اوقات فراغت ساکنين شهر در مقياس شهري با هدف ارتقاي عرصه هاي کارآمد چند منظوره با استفاده از گستره هاي سبز و باز استفاده از آب و عناصر طبيعي طراحي شده است.