مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح ساماندهي ميادين شهر محلات
  • طرح ساماندهي ميادين شهر محلات

    طرح ساماندهي ميادين شهر محلات با هدف ايجاد عرصه هاي داراي كيفيت بصري به منظور ارتقاي خوانايي و هويت مندي شهر مد نظر طراحي است. توجه به فضاهاي نظام مند در ابعاد حركت و دسترسي در كنار عوامل كيفي محيط نيز از ديگر اهداف طرح محسوب مي گردد.