مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي مجموعه صنفي آلومينيوم كاران در شهر صنعتي جنوب (تهران)
  • طراحي مجموعه صنفي آلومينيوم كاران در شهر صنعتي جنوب (تهران)

     وسعت تقريبي اين محوطه 18 هكتار است. در آن 300 واحد كارگاهي، واحدهاي تجاري تخصصي و عمومي، دفتر صنف و نيز ساختمان هاي رستوران و مسجد جانمايي و طراحي شده اند. طراحي اين پروژه در سال هاي 76-1375 انجام شده است.