مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي شهرك مسكوني 5000 واحدي اسلامشهر
  • طراحي شهرك مسكوني 5000 واحدي اسلامشهر

     مطالعات و طراحی معماری شهرك مسكوني5000 واحدي اسلامشهر در بهار و تابستان سال 1389به پایان رسید.
    توجه به نیازهای فضایی و سکونتی در مقیاس های معماری و طراحی شهری، و الگوهای معماری و سازه ای هماهنگ با اصول فني سیستم های انبوه سازی مسکن، از مبانی اصلی این طرح به شمار می آید.