مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طرح آماده سازي اراضي 86 هكتاري اسلامشهر
  • طرح آماده سازي اراضي 86 هكتاري اسلامشهر

     مطالعات و طرح آماده سازی اراضي 86 هكتاري واقع در اسلامشهر در پاییز و زمستان سال 1388 به انجام رسید پروژه در مرحله آغاز بهره برداري است.