مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي شهرك مسكوني اميركبير سمنان
  • طراحي شهرك مسكوني اميركبير سمنان

    طراحي معماري مجموعه 6000 واحدي اميرکبير، در ادامه طرح آماده سازي سايت 73 هکتاري سمنان در بهار و تابستان سال 1388 انجام پذيرفت.
    سازماندهي نظام هاي دسترسي پياده و سواره بدون تداخل فضايي، نظام استقرار اقليمي بلوک ها، و نظام سبز از ويژگي هاي عمده طراحي در اين پروژه است.