مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طرح‌های معماری
 • طراحي شهرك مسكوني اميركبير سمنان
 • طراحي شهرك مسكوني اميركبير سمنان

  طراحي معماري مجموعه 6000 واحدي اميرکبير، در ادامه طرح آماده سازي سايت 73 هکتاري سمنان در بهار و
  تابستان سال 1388 انجام پذيرفت.
  سازماندهي نظام هاي دسترسي پياده و سواره بدون تداخل فضايي، نظام استقرار اقليمي بلوک ها، و نظام سبز از
  ويژگي هاي عمده طراحي در اين پروژه است.