مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي فاز اول و دوم متوفيات و فضاي سبز بهشت زهرا (1385)
  • طراحي فاز اول و دوم متوفيات و فضاي سبز بهشت زهرا (1385)

    این مجموعه در زمینی به مساحت 6 هکتار در آرامستان بهشت زهرا )س( طراحی شده است. یکی از اهداف طراحی این مجموعه ایجاد مکانی امن و آرام جهت پاسخگویی به نیازهای مردم در ابعاد مختلف عملکردی و ایجاد حس آرامش و تس یکن تألمات روحی بستگان متوفی بوده است. در طراحی معماری مجموعه، ایده اصلی طرح نشأت گرفته از انتظام فضایی معماری ایرانی بوده و بر آن استوارشده است. طرح در سال نود به پایان رسیده و اکنون در حال بهره برداری است.