مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طرح‌های معماری
 • بازنگری نقشه های مجتمع ورزشی رفاهی سازمان نظام مهندسی شیراز
 • بازنگری نقشه های مجتمع ورزشی رفاهی سازمان نظام مهندسی شیراز

  محل پروژه: بلوار باهنر جنوبی-شیراز
  کارفرما: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
  ایده های بازنگری پروژه با زیربنای حدود 18000متر مربع در ینج طبقه، برپایه مفاهیمی همچون سازماندهی دوباره کاربری ها، استاندارد سازی دسترسی ها، تقویت نفوذ پذیریها و سیالیت فضایی، شکل گرفتند و مناسبات پراکنده و غیرفعال فضاهای  پروژه، جای خود را به سازمان های فضایی یکپارچه و مرتبط دادند.