مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • خدمات مهندسی طرح آماده سازی در زمین 73 هکتاری سمنان (بلوک 31 طرح تفصیلی)
  • خدمات مهندسی طرح آماده سازی در زمین 73 هکتاری سمنان (بلوک 31 طرح تفصیلی)

     طراحي و آماده سازي شهرك اتحاديه تعاوني هاي مسكن با پيش بيني حدود 7000 واحد مسكوني در زميني به وسعت 73 هكتار واقع در شمال شهر سمنان در زمستان 87 به انجام رسيد. توجه به اصول و مباني توسعه پايدار در فرايند طراحی الگوهاي مسكن، از ويژگي هاي مهم طراحي در اين پروژه است.