مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طرح آماده سازی اراضی 180 هکتاری قرقی
  • طرح آماده سازی اراضی 180 هکتاری قرقی

     طرح آماده سازي اراضي 180 هكتاري قرقي در بيرون از حريم كلانشهر مشهد و در حاشيه روستاي قرقي براي اسكان جمعيت تقريبي 35000 نفر و به منظور انجام پروژه هاي انبوه سازي مسكن انجام شده است. با توجه به آنكه در آغاز تعريف پروژه شكل گيري آن در قالب پروژه هاي انبوه سازي مسكن روشن بوده در بارگذاري كالبدي و فعاليتي آن به نحوه پيوند با بافت هاي روستايي پيرامون توجه ويژه شده است.