مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طرح‌های معماری
 • طراحی محدوده توسعه شهرک صنعتی کاویان
 • طراحی محدوده توسعه شهرک صنعتی کاویان

   طراحي محدوده توسعه شهرك صنعتي كاويان در سال 1386 به منظور استقرار صنايع سبك در رده هاي فعاليتي صنايع فلزي سبك، صنايع نساجي، صنايع كاني غيرفلزي، صنايع غذايي كم آب بر، صنايع سلولزي و صنايع شيميايي به اين مهندسان مشاور واگذار شد. اين شهرك در 15 كيلومتري شهر فريمان و در 50 كيلومتري كلانشهر مشهد واقع است. از ويژگي هاي اين طرح بايد به موارد زير اشاره نمود:
   در خدمات اين قرارداد ارزيابي اثرات احداث اين شهرك صنعتي بر محيط زيست با هدف مديريت و پايش محيط زيست و   با توجه به سكونتگاه هاي پيرامون و برنامه توسعه شهرك به صورت توامان براي هر دو مرحله توسعه شهرك انجام شده است.
   در طراحي انجام شده موضوع تشكيل خوشه هاي صنعتي با توجه به صنايع مستقر در محدوده شهرك صنعتي كاويان در طرح توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
   با توجه به برقراري دسترسي از بزرگراه مشهد- فريمان موضوع برقراري دسترسي توامان به هر دو محدوده در چند گزينه بررسي و طراحي شده است.