مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • مجتمع مسكوني مسعود
  • مجتمع مسكوني مسعود

     مجتمع مسکوني مسعود در پهنه محصور شده بين بزگراه امام علي، خيابان آيت الله مدني و امتداد خيابان شهيد مطهري در پهنه فرسوده مصوب طرح تفصيلي و در مجاورت مجتمع ايستگاهي سطح يک امام علي- مدني، واقع شده است. با توجه به قرارگيري زمين مورد نظر در كنار پارك محله اي و در امتداد معبر بن بست، براي مجتمع مسكوني در قالب سه بلوك طراحي شده است.