مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • مجتمع تجاري - تفريحي خيابان بهار (کودک)
  • مجتمع تجاري - تفريحي خيابان بهار (کودک)

     پروژه در جنوب غربی منطقه 7 در محله خاقاني واقع شده است. با توجه به ظرفيت هاي فضايي موجود و شناسايي خيابان بهار به عنوان راسته فروش پوشاك كودك، همچنين برنامه هاي توسعه طرح تفصيلي مصوب منطقه براي اين پهنه، اين مجتمع براي فعاليت هايي شامل خرده فروشي پوشاك و لوازم كودك، فعاليتي هاي فراغتي و فرهنگي و بازي و سرگرمي طراحي شده است.