مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • مجتمع تجاري - اقامتی خيابان شريعتی (هتل)
  • مجتمع تجاري - اقامتی خيابان شريعتی (هتل)

     اين مجتمع در ناحیه مرکزی منطقه 7، در مجاورت خيابان شريعتي واقع شده و كوچه انديشه نهم از ميان اراضي اين مجتمع عبور  مي كند. با توجه به ظرفيت هاي فعاليتي حاصل از مجاورت اين زمين با خيابان شريعتي به عنوان محور تاريخي شهر و برنامه طرح تفصيلي مصوب براي پهنه فراگير آن، اين مجتمع به عنوان مجموعه اي عملكردهاي تجاري، فرهنگي و اقامت موقت طراحي شده است.