مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طرح‌های معماری
 • مطالعات و طراحی مجتمع تجاري، فرهنگي و ورزشي زمزم
 • مطالعات و طراحی مجتمع تجاري، فرهنگي و ورزشي زمزم

   يكي از اهداف اصلي در ايده ي اوليه ي طرح، شاخص بودن بنا به عنوان يك نشانه و عامل هويت بخش در منطقه بوده است. ايجاد كاربري هاي متنوع فرهنگي، ورزشي با هدف افزايش جاذبه گردشگري در محله،  ناحيه، منطقه و نيز طراحي فضاي سبز و باز عمومي در مجموعه به منظور ارتقاء مركز تعاملات اجتماعي از ديگر موارد مورد توجه در طراحي بوده اند.
  ضرورت توجه به اسكلت موجود در قسمت شمالي زمين و استفاده از شكست هاي آن، جهت ايجاد تنوع و پر و خالي شدن و نيز رسيدن به تناسب بين طرح و محيط اطراف آن از طريق توجه به خط آسمان، انتخاب مصالح متناسب با همسايگي پيرامون و طراحي حجم هاي متفاوتي كه مي بايست از يك طرف شامل كاربري هاي متفاوت و عملكرد چند منظوره ي مجموعه و از طرفي ديگر نمايانگر حجمي يكپارچه، پيوسته و مجموعه اي واحد مي شد، بسيار مهم بوده است.
  جهت تحقق معماري سبز و پايدار، از المان هاي سبز در نما استفاده شده است و در طراحي بدنه ها نيز استفاده از مدول هاي بتني رنگي   فيروزه اي با الهام از رنگ و تناسبات كاشي و نيز نقش آن در معماري به منظور خودداري از استفاده مستقيم از كاشي به دليل شكنندگي بالا در برابر سرما و گرما و همچنين استفاده از سايه بان های فلزی فيروزه اي رنگ كه علاوه بر ايجاد تناسب رنگي، به منظور ممانعت از ورود نور نامطلوب (خصوصا نور خورشيد از سمت غرب)، بوده است.