مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي مركز مستقل مديا و پخش ANS (باكو-جمهوري آذربايجان)
  • طراحي مركز مستقل مديا و پخش ANS (باكو-جمهوري آذربايجان)

     مكان اين پروژه در حومۀ شهر باكو پايتخت جمهوري آذربايجان است. اين پروژه با زيربنايي حدود 10200 مترمربع در زميني به وسعت سه هكتار طراحي شده است و فضاهايي با كاربري هاي استوديوهاي تلويزيوني، دپارتمانهاي هنري و اداري، دفاتر مركزي هلدينگ  ANS ، رستوران  و همچنين يك آكادمي آموزشي تلويزيوني را در خود جاي داده است. 
    طراحي اين مجموعه بر اساس سازماندهي فضايي پيرامون يك حياط مركزي و با رويكردي متاثر از معماري بومي و اقليم محوري صورت گرفته است.