مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي مجتمع خدماتي آزادي
  • طراحي مجتمع خدماتي آزادي

     اين مجموعه با زير بناي حدود 21000 مترمربع و چهارده طبقه در زميني به مساحت 2100 مترمربع که ساختمان سينما آزادي را در تقاطع خيابان شهيد بهشتي با خالداستامبولي از شرق و شمال احاطه کرده است، تعريف
    گرديده است. حساسيت و موقعيت اين پروژه باتوجه به چشم اندازهاي توسعه درحوزه مرکزي شهر تهران و همچنين مجاورت آن با سينما آزادي، در روند طراحي مورد توجه ويژه قرار گرفته و کاربريهاي متنوع پيش بيني شده در آن (تجاري ، رستوران، اداري و پارکينگ) همسو با سياستگذاريهاي کلان پهنه شکل گرفته است. ايده بنيادين طراحي بر مفاهيمي چون دسترسيهاي آزاد، نور، ترکيب خلاقانه توده و فضا استوار است.