مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • مطالعات امکان سنجي مجتمع خدماتي آزادي
  • مطالعات امکان سنجي مجتمع خدماتي آزادي

     موقعيت مکاني سايت مورد طراحي در مجاورت ساختمان سينما آزادي در ارتباط با حوزه مركزي شهر تهران، ظرفيت ها و نيازهاي عملكردي و اقتصادي در اختيار پروژه قرار داده است. مطالعات و طراحي اين پروژه حاصل همکاري گروههاي کارشناسي اجتماعي-اقتصادي، ترافيک و معماري بوده كه در فاصله زماني تابستان و پائيز 1390 صورت گرفته است.