مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طرح‌های معماری
 • طراحي آزمايشگاه سلولي و مولکولي دانشگاه شاهد
 • طراحي آزمايشگاه سلولي و مولکولي دانشگاه شاهد

   طراحي آزمايشگاه سلولي و ملکولي دانشگاه شاهد، از اسفندماه سال 1390 در اين دفتر آغاز گرديده است.
  اين طرح به زيربناي تقريبي 1500 مترمربع، در تهران – آزادراه خليج فارس- سايت اصلي دانشگاه شاهد واقع
  شده است.
  خدمات مشاوره مراحل دوم و سوم طرح نيز جزو مراحل آتي اين پروژه مي باشد.