مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طرح‌های معماری
 • مطالعات مراحل اول و دوم شهرک فناوري تخصصي مصالح وتجهيزات نوين
 • مطالعات مراحل اول و دوم شهرک فناوري تخصصي مصالح وتجهيزات نوين

  تحولات سريع فن‏آوري و ظهور شرکت هاي مقتدر در عرصه جهاني و تشديد رقابت اقتصادي ميان کشورها، توسعه فن‏آوري، بهره برداري از آن را در زمينه‏هاي مختلف توليد به منظور بهبود كمي و كيفي جريان توليد و محصولات و ارتقاء بهره وري در کانون توجه مديران و مسئولان کشور قرار داده است. صنعت توليد مواد، مصالح، تجهيزات و تأسيسات ساختماني، بخشي از زنجيره تامين چرخه توليد ساختمان است كه نقش تعيين كننده‏اي در كيفيت محصول نهايي آن يعني ساختمانها و ساير گونه‏هاي توسعه كالبدي كشور دارد.
  موضوع اين طرح تهيه طرح آماده‏سازي شهرك فن‏آوري همدان با زمينه تخصصي مصالح و تجهيزات ساختماني است كه از سوي “شركت صنايع كوچك و شهرك‏هاي صنعتي استان همدان” به “مهندسان مشاور فرنهاد” محول شده است.
  يكي از معضلات پيش روي اين طرح عدم امكان اتكا به تجربه طراحي اين گونه فضاها در سطح ملي و بين‏المللي و نبود ضوابط و استانداردهاي مدون در زمينه كاركردها، چرخه ارتباطي و فضاها و امكانات زيرساختي مورد نياز آنها است. پيش فرض گروه طراح در برنامه ريزي فضايي شهرك فن آوري، ايجاد فضايي منعطف بوده كه بتواند پاسخگوي تحولات در وظائف و كاركردها، و به تبع آن مخاطبان و بهره برداران در بازه زماني ميان مدت باشد. بر اين اساس تلاش شده تا تا با نگرشي جامع، استخوانبندي فضا منطبق بر خواسته‏هاي اصلي و منبعث از شرايط زمين طراحي گردد؛ و طراحي فضاها در ارتباط با آن بتواند ضمن ترسيم شاكله اصلي فضايي شهرك، انعطاف مورد نياز را در مراحل توسعه آتي تامين نمايد.