مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طرح‌های معماری
 • طراحي گرمخانه بعثت
 • طراحي گرمخانه بعثت

   اين پروژه در جنوب شرقي منطقه 16 مجاور ضلع غربي خيابان فدائيان اسلام و ضلع شمالي بزرگراه آزادگان واقع شده است. چرخه حيات اين طرح مشتمل بر دريافت نياز اجتماعي، تعريف پروژه، طراحي پروژه، اجرا و بهره برداري بوده و اهدافي به قرار ذيل را تعريف نموده است:
  1. اسكان موقت (شبانه) جمعيت هدف و جلوگيري از مرگ و مير آنها
  2. شناسايي مشكلات و مسائل جمعيت هدف و تأمين نيازهاي اوليه ايشان
  3. آگاهسازي عمومي در خصوص پيشگيري از كارتن خوابي و عوارض آسيبزاي آن
  4. ارائه خدمات اجتماعي و حمايتي و ارتقاء سطح كيفيت زندگي جمعيت هدف جهت رجعت آنها به زندگي سالم
  فردي و اجتماعي
  5. كمك به سالم سازي محيط شهري و كاهش آسيب هاي اجتماعي