مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي مجتمع مسكوني ازگل تهران
  • طراحي مجتمع مسكوني ازگل تهران

     مجتمع مسكوني ازگل (درشمال شرقي تهران) در زميني به وسعت 680 متر مربع در 18 واحد مسكوني در فاصله سال هاي 75-1371 طراحي و اجرا شده است.