مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طرح امكان سنجي بلندمرتبه سازي خاتم
  • طرح امكان سنجي بلندمرتبه سازي خاتم

     مطالعات طرح امكان سنجي بلندمرتبه سازي پروژه خاتم در زميني به مساحت 5/2 هكتار در حاشيه بزرگراه خاتم مشهد، در بهار 86 در اين دفتر آغاز گرديد.
    هدف از مطالعات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي اين پروژه، ارزيابي مالي پروژه هاي مسكوني در اين محدوده، در گزينه هاي گوناگون (تعداد طبقات و همجواري بلوك ها و خدمات) بوده است.