مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طرح ساماندهی محله فردوسی شهر شیراز (1385)
  • طرح ساماندهی محله فردوسی شهر شیراز (1385)

    محله فردوسي محله 25 منطقه يک شهر شيراز است که در عين حال بخشي از مرکز شهر نيز محسوب مي شود و در مجاورت بافت تاريخي شيراز قرار دارد . اين محله در شمال خيابان زند که يکي از محورهاي اصلي شيراز است واقع شده و با رويکرد گسترده خدمات هتلداري و نيز فعاليت هاي اداري دولتي و خصوصي با عملکرد شهري و فراشهري روبه رو شده است