مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي باغ  موزه قصر
  • طراحي باغ  موزه قصر

     باغ موزه قصر بر اساس الگوي توسعه و طرح تفصيلي منطقه 7 در پهنه تاريخي و گردشگري واقع در حد فاصل خيابان شريعتي و صياد شيرازي واقع است و به عنوان پهنه باز و سبز در پهنه بندي استفاده از زمين به تصويب كميسيون ماده پنج رسيده است. اين پهنه از شمال به سازمان جغرافيايي ارتش از جنوب به توسعه مطهري، از شرق به خيابان مرودشت و از غرب به خيابان سروش با وسعت تقريبي 24 هكتار محدود مي شود. طراحي مجموعه باغ موزه قصر به منظور ارتقاي ارزش هاي محيطي و معنايي درون آن شايسته مطالعات عميقي در عرصه هاي مختلف تاريخي، فرهنگي، اجتماعي- اقتصادي و فضايي- كالبدي است.