مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي مجتمع مسكوني فسا (استان فارس)
  • طراحي مجتمع مسكوني فسا (استان فارس)

     مجتمع مسكوني فسا در زميني به وسعت 500 مترمربع براي 90 واحد مسكوني با مساحت متوسط 75 مترمربع طراحي شده است و ساختمان ها ارتفاعي بين 4 تا 6 طبقه دارند.