مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحي مجتمع مسكوني مهر (استان فارس)
  • طراحي مجتمع مسكوني مهر (استان فارس)

     محل پروژه در شهر مهر در استان فارس و در زميني به مساحت 885 مترمربع قرار دارد. در اين مجتمع تعداد 48 واحد مسكوني با مساحت 48 تا 75 مترمربع و در 4 طبقه طراحي شده است.