مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • تهیه طرح مجموعه خدمات فراغتی و تفریحی میزان
 • تهیه طرح مجموعه خدمات فراغتی و تفریحی میزان

   تهيه طرح مجموعه خدمات فراغتي و تفريحي ميزان

  اين طرح در زميني به مساحت 350 هكتار واقع در شمال غرب مجموعه تاريخي و فرهنگي توس كه از طرف تعاوني اعتباري ميزان معرفي شده است به مدت 9 ماه تهيه شده است. در طراحي انجام شده، محدوده طرح به دو زيرحوزه خدمات فراغتي و گردشگري عمومي و خدمات سکونت و اقامت موقت در قالب باغ ويلا، تقسيم شده و بر اساس پتانسيل ها و ظرفيت هاي طبيعي موجود در منطقه، سازگاري با محيط پيراموني نيز مورد توجه قرار گرفته است.
  هدف اصلي از اجراي اين طرح در بخش اول، در راستاي شناسايي و طبقه بندي فعاليت ها و کاربري هاي امکانپذير و بر اين اساس پيشنهاد مكان و الگوي استقرار آنها سوق داده شده است. در بخش دوم، چارچوب هاي کلان پيشنهادي بخش اول، به صورت طرح آماده سازي و اجرايي، تدقيق و قابل اجرا خواهد شد.
  نکته قابل تامل در تحقق اين طرح، تشويق به توسعه و سرمايه گذاري در زيرساخت هاي مناطق کمتربرخوردار، با هدف تحديد و کاهش فشار تقاضا به مناطق طرقبه و شانديز، و به ويژه رونق ساخت و ساز و تقويت بنيان هاي اقتصادي منطقه تاريخي توس بوده است.